Carretó de la compra

Otros

Actualitat

Agenda

El Magnànim

El Magnànim

1r CONGRÉS VALENCIÀ DE MIGRACIONS

Valencia
16. febrer 2017

LES MIGRACIONS AL PAÍS VALENCIÀ. TRANSFORMACIONS I REPTES.

I Congrés Valencià de Migracions

València, 20 i 21 de juliol de 2017.

Saló d’actes de la Facultat de Ciències Socials. Universitat de València.

Organitzen:

  • Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’Estudis i Investigació
  • Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Valencia.

Donen suport:

  • Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
  • Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
  • Departament de Sociologia II. Universitat d’Alacant
  • Associació Valenciana de Sociologia AVS
  • Associació Valenciana d’Antropologia AVA
  • Projecte Multihuri. Der 2015-65840-R. Diversidad y convivència. Los derechos humanos como guia de acción.

Justificació

Des de fa 30 anys el País Valencià ha estat receptor de migracions internacionals. Els i les immigrants i les seues famílies s’han assentant a la nostra terra, constitueixen una part de la població  i  són decisius pel nostre futur. Amb la crisis iniciada en 2008 i les polítiques d’austeritat aplicades es va donar pas a un nou cicle migratori marcat per la restricció d’entrades i l’augment d’emigracions, tant dels estrangers residents com dels nacionals. Tanmateix, la gran majoria d’immigrants han afrontat la crisi ací amb una desestabilització del seu procés de inserció amb condicions socials més difícils, com altres sectors de les classes populars valencianes.

Tenim una diversitat de estudis i un bon coneixement de la primera etapa d’aquest procés, fins la crisis. Pel que fa al nostre coneixement dels darrers anys, dels impactes de la crisi i dels nous fenòmens, com l’emigració, comptem amb alguns estudis sectorials però no disposem encara d’una visió de conjunt d’aquests tipus de processos als darrers anys.

Els i les científiques socials especialitzats en migracions al País Valencià hem de millorar en la coordinació i el coneixement de les diferents línies d’estudi i recerca dels diversos grups i/o investigadors, per a ampliar l’abast del nostre treball i les aportacions que pugem realitzar. 

Aquest congrés es dirigeix a sociòlegs i sociòlogues, antropòlegs i antropòlogues, treballadors i treballadores socials i científics i científiques socials d’altres disciplines (geografia, dret, economia...) amb treballs sobre el País Valencià que destaquen la vessant social i les transformacions als darrers anys.   

Objectius

1.- Conèixer les transformacions en la realitat de les migracions al País Valencià als darrers anys, marcats per la crisi i els seus impactes, en els diferents àmbits socials. Captar i aprehendre els nous fenòmens, com l’emigració, i les tendències més importants del nou cicle migratori.

2.- Contribuir a disposar de un diagnòstic actualitzat sobre el procés de inserció dels immigrants al País Valencià que gènere un coneixement útil pels gestors públics, associacions i societat en general.

3.- Conèixer, captar i aprehendre els problemes i entrebancs més importants per a una adequada inserció social dels immigrants i dels seus fills i filles.

4.- Consolidar relacions entre investigadores i investigadores de les universitats valencianes sobre aquest tema i afavorir possibles recerques conjuntes i/o coordinades.