Cistella de la compra

Barra titulo Productos

Llibres

Clements R. Markham

L’estudi de Markham, influït pels arabistes de mitjan segle XIX i,...

Frederic Martínez i Floreal Palanca

Al treball agrícola, i molt particularment a l'utillatge, va dedicada...

Amadeu Pagès

«Una doble tasca s’imposa el biògraf d’un poeta com és ara Ausiàs...

Juan Vicente Llorens

Els extensos i complicats «programes» pintats per Antonio Palomino a...

Benito Sanz

Aquest llibre arreplega mig segle d'història del socialisme valencià...

Víctor Mínguez

No cal subratllar l'interés que darrerament ha despertat l'estudi de...

Manuel Girona Rubio

Aquest llibre estudia l'origen i evolució d'un negoci...

Salvador Calatayud

La preeminència de la xicoteta propietat en les estructures agràries...

Antoni Ariño Villarroya

La religió popular és eminentment pràctica. Tant en els seus modes d'...

Benito Sanz

Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978) arreplega...