Cistella de la compra

Barra titulo Productos

Llibres

Esteban Bérchez Castaño

Molt s'ha parlat sobre el desterrament de Publio Ovidi Nason, ple...

ovidio_heroinas_antiguedad_medievo

Marién Breva Iscla

Potser la nostra literatura no seria la que és si París, en el seu...

Rafael Pestano Fariña

El discurs teatral és un procés creatiu, però...

Francisco Arenas-Dolz (Editor)

El potencial que tenen les aportacions de la tradició retòrica hauria...

Patricia Cañizares Ferriz

Els textos que ocupen les pàgines d’aquest volum pertanyen a una...

Bartolomé Fonzio

Encara viu en nosaltres la Florència del segle XV com un poderós...

Francisco García Jurado

Per a què serveix la literatura? Es pot fer una història no acadèmica...

mnemosyne_disfraz_noticia

Ignacio Rodríguez Alfageme

Una de les claus que faciliten la comprensió de la nostra literatura...

Xaverio Ballester

Baix el pretext d’una aproximació realista al significat del...