Cistella de la compra

Barra titulo Productos

Llibres

Crònica. Primera part de la història de València

Pere Antoni Beuter

L'edició de la Crònica de Pere Antoni Beuter a càrrec d'...

Tirant lo Blanc

Joanot Martorell

L'obra cabdal de la literatura valenciana del segle XV de nou a l'...

Antologia de poetes valencians. I. Del segle XIV al XIX

La reedició actualitzada dels poetes valencians dels segles XIV al...

Joan Lluís Vives

Joan Lluís Vives i March (València, 6 de març de 1493-Bruges, 6 de...

Artur Perucho Badia

Escrita a París el 1929 sense inhibicions, ni tabús, la novel·la ...

Carles Gasulla d'Ursino

Carles Gassulla d’Ursino (Morella, 1674-1745) és un poeta i dramaturg...

articulos_ensaños_bernardo_clariana

Bernardo Clariana

En esta edició reunim els articles i assajos del poeta, ...

Sainets valencians

Manuel Millás

Manuel Millás (València, 1845-1914) forma part de la plèiade d'autors...

Psalteri

Joan Roís de Corella

Aquesta és la primera edició crítica del Psalteri ...