Cistella de la compra

Barra titulo Productos

Llibres

Tirant lo Blanc

Joanot Martorell

L'obra cabdal de la literatura valenciana del segle XV de nou a l'...

Antologia de poetes valencians. I. Del segle XIV al XIX

La reedició actualitzada dels poetes valencians dels segles XIV al...

Crònica. Primera part de la història de València

Pere Antoni Beuter

L'edició de la Crònica de Pere Antoni Beuter a càrrec d'...

Artur Perucho Badia

Escrita a París el 1929 sense inhibicions, ni tabús, la novel·la ...

Joan Lluís Vives

Joan Lluís Vives i March (València, 6 de març de 1493-Bruges, 6 de...

Carles Gasulla d'Ursino

Carles Gassulla d’Ursino (Morella, 1674-1745) és un poeta i dramaturg...

articulos_ensaños_bernardo_clariana

Bernardo Clariana

En esta edició reunim els articles i assajos del poeta, ...

Sainets valencians

Manuel Millás

Manuel Millás (València, 1845-1914) forma part de la plèiade d'autors...

Psalteri

Joan Roís de Corella

Aquesta és la primera edició crítica del Psalteri ...