Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-612-2

Any:
2011

Pàgines:
572
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Traducción y reescritura

Las versiones latinas del ciclo Siete sabios de Roma y sus traducciones castellanas
Patricia Cañizares Ferriz

Els textos que ocupen les pàgines d’aquest volum pertanyen a una tradició contística d’origen oriental que va viatjar per diferents cultures i llengües fins arribar, a finals del segle XV, a la nostra literatura en castellà. En el seu llarg camí, aquesta col·lecció de relats, coneguda com Siete sabios de Roma, fou llegida com a roman, com a col·lecció d’exempla, com a novello i com a narració cavalleresca breu, i per això fou reconfigurada d’acord amb cadascun d’aquests models genèrics. Donades las particulars característiques de recepció dels textos, el propòsit del llibre és doble: en primer lloc, s’estudia el recorregut genèric i textual que van realitzar dos versiones de la col·lecció Siete sabios de Roma des de la seua configuració llatina fins a les seues respectives traduccions al castellà, i en segon terme, s’ofereix per primera vegada al lector modern l’edició de les dos versions castellanes acompanyades dels seus originals llatins.

25,00 €

Continguts relacionats

Francisco Arenas-Dolz (Editor)
Francisco García Jurado