Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-628-3

Any:
2012

Pàgines:
432
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Sistemas compositivos temperados en el siglo XX. 2a Edició

Teresa Catalán

"La influència de l' estètica adornada ha propiciat durant decenis que l'atenció de la crítica musicològica del segle XX se centrara en les corrents atonals derirvades de l'eix Viena-Darmstadt. Aquesta situació ha oscurit en bona mesura l'existència i la rellevància, de diverses tradicions que recorren el segle XX i que tingueren en comú la preservació de la noció de la centralitat, com a tercera via entre l'atonalitat i la cabuderia tonal de tall tradicional. Algunes d'estes tendències arribaran a desenvolupar propostes de molt divers ordre que pretenien, d'una manera o altra, organitzar els elements sonors bàsics en un sistema alternatiu al tonal que mantinguera les diferències de rang estructural entre els sons. Aquest assaig no només representa el primer apropament científic de la musicologia espanyola a la qüestió continguda en tota la seua complexitat, sinó que suposa també un potent focus que, per contrast, il·lumina molts aspectes de la dialèctica entre els corrents de trencament i de reforma en la música del segle XX". 

16,00 €