Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-495-1

Any:
2007

Pàgines:
316
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Romanticismo y música instrumental en Valencia (1832-1916)

Manuel Sancho García
El present estudi traça un recorregut, tan profund com exhaustiu, a través de totes aquelles manifestacions de música instrumental desenvolupades a València durant el Romanticisme, cobrint un ampli període de més de vuitanta anys des de 1832, data d'inauguració del Teatre Principal, fins a 1916, coincidint amb l'establiment de l'Orquestra Simfònica de València. S'inclouen ací gèneres tan diversos com la música de saló, la música de cambra, el simfonisme, el fenomen bandístic, el concert solista i, en definitiva, qualsevol forma d'activitat musical amb presència de l'element instrumental. Avalat per un rigorós treball d'arxiu, recopilació i interpretació de diverses fonts hemerogràfiques, l'autor reconstrueix el panorama instrumental de la València vuitcentista atenent, d'una part, als aspectes històric-musicals i, d'una altra, a les implicacions sociològiques associades al fenomen del concert com a espai de sociabilitat urbana.

15,00 €