Cistella de la compra

Llibres

Renovació i innovació educativa en les escoles laiques i republicanes valencianes (1900-1939)

Wilson Ferrús Peris
El republicanisme polític, especialment el blasquisme, estimulà la creació d'escoles laiques, que a més promocionà i sustentà, en tots i cadascun dels destrictes de la ciutat de València, al temps que anaren també establint-se en molts municipis de la província. Arribà a construir-se i consolidar-se una xarxa important d'escoles laiques i republicanes per tota la ciutat com alternativa al sistema educatiu de la Restauració, autoritari, elitista, clerical i subsidiari. Aquesta fou la consigna de Blasco Ibáñez.
Però, sovint, hom oblida el treball i la tasca que les escoles laiques i racionalistes, i, com no, el seus mestres, portaren endavant perquè els ideals i el model republicà triomfara. Jugaren un paper important en la consolidació dels ideals republicans i compartiren, i també practicaren en les seues escoles, molts dels ideals i propostes educatives de la ILE, els moviments pedagògics de l'Escola Nova i del racionalisme, uns postulats ideològics i pedagògics que serviren com a base per a plantejar la "revolució" en l'ensenyament que els diversos governs de la conjunció republicana i socialista intentaran portar a terme.
Ensenyança laica i racional, activa i arrelada al medi, escola unificada on conviuen xiquets i xiquetes de diferent sexe i classe social, que pretén formar ciutadans, no súbdits, solidaris, autònoms, crítics, lliures i actius. Un model educatiu modern, innovador i avançat que serà combatut amb ferocitat pel catolicisme i el clericalisme més conservador i intransigent. Llibertat, racionalitat, modernitat, cultura i educació es presentaran com els elements bàsics per a la transformació d'Espanya i l'avanç social.
En el mes de desembre de 2017, Wilson Ferrús guanyà de nou el XXI Premi d'Investigació de l'Horta Sud 2017 amb el seu treball El Grup Femení de la residència d’estudiants de Madrid en temps de guerra: L'Hort de Les Palmes de Picanya (1936-1939), premi convocat per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud i que compta amb el patrocini de Caixa Popular i de l'Ajuntament de Torrent, premi que també aconseguí l'any 2015..

17,00 €