Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-7822-014-4

Any:
1990

Pàgines:
134
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Poblament i espai rural. Transformacions històriques

Núm. 33 de la col·lecció Descobrim el País Valencià
Josep Torró
Davant l'absència, gairebé absoluta, de visions de conjunt de la història del poblament i l'espai rural valencià, aquest llibre ens hi proposa una aproximació que puga aprofitar, alhora de guia orientativa. el contingut n'ha estat dividit en dues parts ben diferents. A la primera es tracta de clarificar una sèrie de problemes relatius a les relacions entre l'home i el territori. S'hi inclou una relació dels avanços assolits per la recerca al País Valencià, a més de les possibilitats futures a la llum de l'experiència d'altres països europeus. A la segona part trobarem una síntesi del que podríem anomenar història social del poblament rural valencià, des de l'Edat Mitjana fins als inicis de la industrialització. Amb dades procedents, tant de la geografia històrica basada en documentació d'arxiu com de l'encara incipient arqueologia medieval i post-medieval practicades a les terres valencianes, s'examina un miler d'anys d'història de l'ocupació humana de l'espai. No es tracte, però, d'un recorregut de caire "evolutiu". Es posa l'accent en les transformacions sociopolítiques com a factors explicatius front a d'altres interpretacions de tipus "naturalista" o ambiental. Aquestes transformacions a les estructures del poblament, amb unes conseqüències advertides molt bé als assentaments clàssics de l'època islàmica, la colonització feudal del segle XIII, la "crisi" agrària del segle XV, l'expulsió dels moriscos i l'expansió del segle XVIII.

4,21 €