Cistella de la compra

Llibres

Pensar problemáticamente

Ensayo sobre Gilles Deleuze
Julien Canavera
Aquest llibre està pensat com una introducció al pensament de Gilles Deleuze. Ara bé, penetrar en -i transitar per- aquest laberint conceptual, tenint en compte les seues múltiples entrades i galeries, està lluny de ser una tarea fàcil. I, tal volta menys si cap, la de no pedre's en el seu interior, sense un fil d'Ariadna que ens indique l'eixida. Per a que el lector de desitjós d'explorar l'obra de Deleuze no abandone en l'intent i aconseguesca eixir de l'obra amb visió de conjunt, l'autor proposa, conjuminant les valuosíssimes aportacions dels comentaristes del pensador francès, un línia interpretativa que, prenent el vitalisme deleuzià com a "punt de partida", tracta de fer aflorar el que, als seus ulls, constitueix l'arquitectònica de fons del "sistema-Deleuze". Resulta impossible convertir el pensament en una genuïna força de problematització sense arrancar el desig del seu excercici socialment "reglat i codificat"; doncs, en última instància, a què remet el pensament reduït a simpe acte de reconèixer (consignes dominants, valors establerts, etcètera) si no és al corelat espiritual d' "una vida condemnada a produir les condicions restrictives de la supervivència"?

14,00 €
NO