Cistella de la compra

Llibres

Pensar problemáticamente

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-742-6

Any:
2018

Pàgines:
376
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Pensar problemáticamente

Ensayo sobre Gilles Deleuze
Julien Canavera
Aquest llibre està pensat com una introducció al pensament de Gilles Deleuze. Ara bé, penetrar en -i transitar per- aquest laberint conceptual, tenint en compte les seues múltiples entrades i galeries, està lluny de ser una tarea fàcil. I, tal volta menys si cap, la de no pedre's en el seu interior, sense un fil d'Ariadna que ens indique l'eixida. Per a que el lector de desitjós d'explorar l'obra de Deleuze no abandone en l'intent i aconseguesca eixir de l'obra amb visió de conjunt, l'autor proposa, conjuminant les valuosíssimes aportacions dels comentaristes del pensador francès, un línia interpretativa que, prenent el vitalisme deleuzià com a "punt de partida", tracta de fer aflorar el que, als seus ulls, constitueix l'arquitectònica de fons del "sistema-Deleuze". Resulta impossible convertir el pensament en una genuïna força de problematització sense arrancar el desig del seu excercici socialment "reglat i codificat"; doncs, en última instància, a què remet el pensament reduït a simpe acte de reconèixer (consignes dominants, valors establerts, etcètera) si no és al corelat espiritual d' "una vida condemnada a produir les condicions restrictives de la supervivència"?

14,00 €
NO