Cistella de la compra

Llibres

Dewey Liberalismo y acción social

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-198-1

Any:
1996

Pàgines:
210
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Liberalismo y acción social

Y otros ensayos
John Dewey
John Dewey (1859-1952) fou el pensador que més influx va exercir sobre la vida social i política dels Estats Units durant la primera meitat del segle XX. El seu pensament està tornant a emergir als últims anys, gràcies a la revalorització de la tradició pragmatista nordamericana duta a terme per autors com Richard Bernstein, Richard Rorty, Hilary Putnam, Ralph Sleeper i Larry Hickman.
En Liberalismo y Acción Social es poden trobar certes concordàncies entre les propostes neoliberals de desmantellament de l'Estat del benestar i algunes tendències del liberalisme d'entreguerres que John Dewey tematitza a la present selecció d'assaigos (1935-1940). El liberalisme dels anys 20 i 30 pareixia incapaç de reconciliar el règim de llibertat econòmica individual amb una política resolta d'acció social. La conjunció de termes liberalisme i acció social que dóna títol al llibre no es doncs casual. L'acció social deweyana no és una generosa dàdiva de la política liberal. Dewey redefineix les idees liberals com a instruments d'intervenció en la realitat social, com mitjans articulats sobre la lògica transformacional del pragmatisme. Lluny d'exemplificar "la lògica del capitalisme", Liberalismo y Acción Social constitueix una readaptació pragmàtica del pensament polític liberal, posat a proba en un context sociocultural marcat per l'enfonsament de les democràcies occidentals. La crisi econòmica del 1929 estava esquerdant el discurs polític del liberalisme i cedint pas a una realitat social tan inquietant com l'actual. D'ahí que, a pesar del temps trancorregut, els diagnòstics, les prediccions i les propostes de Dewey revesteixen una significació no menyspreable per als problemes del present.

12,02 €