Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
000-00-0000-210-0

Any:
1961

Pàgines:
105
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

La Puebla (Mallorca)

Cuadernos de Música Folklórica Balear
Edició de Gaspar Aguiló Forteza
Pot descarregar La Puebla (Mallorca) complet i de forma gratuïta.

L'Institut Valencià de Musicologia, que desitja poder oferir en breu una obra que abaste el conjunt de la música popular de tota l'Illa de Mallorca, limita, en aquest Quadern, la seua ràdio d'acció a la comarca de la Pobla, per ser aquesta una de les zones mallorquines on l'idioma nadiu i la música del poble han sigut més bravament defensats de les diverses contaminacions que han pogut produir-se pels moderns mitjans de comunicació i de reproducció sonora (ràdio, disc, televisió etc), per la permanència de turistes, i, sobretot, per la constant actuació d'orquestinas, el repertori de la qual pot i sol exercir deplorable influència sobre el nostre humà caràcter perquè afebleix (si és que no anul·la) el nostre sentit racial.

0,00 €
SI