Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-00-06767-0

Any:
1988

Pàgines:
286
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

La peseta ante el sistema monetario europeo

Manuel Sanchis i Marco

Resulta interessant analitzar amb cert detall la conveniència que un país com el nostre, que manté estrets vincles comercials i financers amb la CEE, participe en l'àrea d'estabilitat canviària que implica el Sistema Monetari Europeu. Per això en el present llibre es passa revista als diferents enfocaments que ofereix la teoria econòmica per a destriar quines són les característiques econòmiques que ha de reunir un grup de països que decidisca mantindre compromisos de major estabilitat en les seues relacions canviàries. Al mateix temps es valora l'experiència que han tingut dins el sistema monetari europeu països que, com Itàlia o Irlanda, ofereixen unes característiques econòmiques similars a les de l'economia espanyola.

També s'hi analitza la política espanyola de tipus de canvi durant el període de flotació administrada amb la finalitat de conéixer fins a quin punt la pesseta ha sigut capaç d'escapar o no a la lògica interna del règim de tipus de canvi estables però ajustables enfront del dòlar. Finalment en un exercici en el qual se simula el comportament de la pesseta en el sistema monetari europeu sota la hipòtesi que la nostra moneda haguera participat en aquest sistema des de l'inici, es pretén posar de manifest els possibles problemes i contradiccions en les quals hauria pogut incórrer la nostra política econòmica durant el període 1979-86 pel fet de ser membre del SME.

7,81 €