Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-7822-606-1

Any:
2011

Pàgines:
750
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV (2 volums)

Diversos Autors

Els dos volums de la Novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV reunixen les actes del Congrés Internacional del 520 Aniversari de la primera impressió del Tirant lo Blanch de Joanot Martorell.

El congrés, celebrat al setembre de 2010, va ser el centre d'expressió i debat de professors, especialistes i escriptors sobre la literatura medieval, i els dos volums recullen les intervencions i ponències de Dominique de Courcelles, Jacques Paviot, Maria Teresa Ferrer i Mallol, Juan Vicente García Mansilla, José Enrique Ruiz-Domènec, Eduard Mira, Vicent Josep Escartí, Guido d'Agostino, Alberto Várvaro, Anna Maria Babbi, Rafael M. Mérida Jiménez, Michelle Szkilnik, Antoni Ferrando i Francés, Rafael Beltran, Antoni Ignasi Alomar i Canyelles, Jaime Torró Torrent, Vicent Martines Peres, M. Àngels Fuster Ortuño, Elena Sánchez López, Francisco Franco-Sánchez, Anton M. Espadaler, Cesáreo Calvo Rigual i Josep Lluís Sirera, amb la coordinació de Ricard Bellveser.

26,00 €