Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-7822-987-1

Any:
1990

Pàgines:
140
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

La música popular

Núm. 31 de la col·lecció Descobrim el País Valencià
Vicent Torrent

L’estudi que Vicent Torrent ens ofereix en aquest llibre no es pot jutjar ni com una recopilació folklòrica, ja que no ho és, ni tampoc com una anàlisi antropològica, la qual cosa no pretén. En aquestes pàgines, d’una banda se’ns convida a realitzar un viatge pels escenaris de la música tradicional valenciana i, d’una altra, l’autor tracta de legitimar críticament la nostra actitud cap a ella. Seguint el curs de l’any, Torrent ens introdueix en l’Univers de la música popular i, a través d’ella, en les formes d’entreteniment i art de la societat tradicional. Aquesta música ja no apareix en el seu context històric propi, ja que la societat de la qual era expressió directa ha desaparegut; ara recobra per a nosaltres una funció diferent: apareix com a objecte cultural que mereix ser preservat pel seu valor estètic i perquè està connectat amb l’expressió de la identitat col·lectiva. Conscient de la seua pròpia època, Vicent Torrent ubica la seua recuperació del passat en l’òptica de la riproposta italiana, la qual, sense ignorar la realitat omnipresent de la «música gastronòmica» (Umberto Eco), és a dir, l’èxit de la música d’evasió (la canzonneta, el pop, el rock, etc.), es proposa una creació musical arrelada en la tradició autòctona.

Aquesta és la perspectiva que dóna sentit a aquest llibre. L’itinerari que se’ns hi proposa té com a objectiu nodrir i alimentar la creació musical del present. No es tracta d’una fixació romantica en un passat d’encants rústics, sinó d’una mirada lúcida que comprén i discerneix els horitzons temporals i es deixa enriquir per melodies i imatges per tal de reelaborar-les i recrear-les després.

3,83 €