Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-7822-579

Any:
2010

Pàgines:
424
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

La filología humanística y los textos sagrados: La Epístola a los Romanos en versión de Sebastian Castellio

Premi Humanismo e Ilustración 2009
Marco Antonio Coronel Ramos

El segle XVI és el gresol en el qual es configura, passant per la Il·lustració, l’Europa contemporània. L’humanisme és un dels elements que integren aquesta Europa al haver secularitzat els estudis bíblics i transformat el cristianisme en una moral la qual donarà pas als valors que han conformat des d’aleshores el món occidental. En aquest volum es resumeixen les grans línies dels dos processos mencionats i es fa des de la descripció dels seus orígens fins a l’exemplificació dels seus desenvolupaments més notables. L’humanisme, en aquest sentit, arreplega l’impuls dels moviments de reforma que es succeeixen al menys des del segle XI i els combina amb el paulinismo centroeuropeu i amb la filologia humanística italiana. D’aquest mode dona origen a una metodologia d’apropament a la Bíblia des de la gramàtica i no des de la teologia i, al mateix temps, promou una concepció moral i cívica de la religió en la qual tots els cristians tinguen lloc més enllà dels ritus que els puguen separar. L’apropament filosòfic a la Bíblia que va donar origen a tot el moviment es exemplificat analitzant la traducció de l’Epistola a los Romanos que va realitzar el francès Sebastian Castellio. Aquesta traducció, comparada amb altres de l’època, ressalta per dur a l’extrem els postulats de respecte a les llengües d’origen i de destí i per la seua voluntat de fer que la Bíblia parlara en llatí com si eixa haguera sigut la seua llengua oficial.

16,00 €