Cistella de la compra

Llibres

limits_regne_enric_guinot

Col·lecció:

ISBN:
84-7822-150-6

Any:
1995

Pàgines:
164
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Els límits del Regne

Enric Guinot Rodríguez

La representació gràfica del territori del País Valencià, de l'antic Regne de València, no ha estat massa esplendorosa al llarg dels segles, especialment quan més ens remuntem en el temps, i, a més a més, el conjunt de la nostra cartografia històrica és relativament poc conegut pels lectors i fins i tot pels investigadors interessats per la història. A tot això cal afegir que no existeix una representació en mapa del conjunt del nostre territori anterior al 1570, quan, en el marc d'un projecte cartogràfic d’àmbit europeu, Abraham Ortelius va editar als Països Baixos la primera imatge del nostre país i de les seues fronteres, tot dibuixant, com és natural, el que n'eren les fitacions a les darreries del segle XVI, però deixant així en el desconeixement la imatge dels límits del regne valencià medieval. En conseqüència, fins ara no ha existit un projecte que es plantejara la resolució de les possibles vicissituds polítiques que va patir el regne valencià en els temps medievals i que pogueren haver tingut -com tingueren- repercussions en la seua geografia històrica. Sobre aquest punt, és general la idea que la configuració territorial del País Valencià ha estat bàsicament constant al llarg dels segles; la realitat, però, és que el País Valencià que coneixem a través de les representacions cartogràfiques actuals és el resultat d'un procés de formació històrica que té els seus orígens en la conquista de València i la fundació del regne pel rei Jaume I el 1240. La present obra és fruit d'una amplíssima recerca arxivística i documental per tal de provar fefaentment cadascuna de les modificacions històriques de les fronteres medievals del nostre país, la qual cosa ha fet possible dibuixar per primera vegada la més àmplia col·lecció de mapes que resolen i daten els que van ser els Iímits del territori valencià durant el període de la seua formació.

8,41 €