Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-573-6

Any:
2010

Pàgines:
556
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

El régimen jurídico de las enseñanzas musicales

Consuelo de los Reyes Marzal García

L'autora ofereix en aquest monogràfic un estudi sobre el règim jurídic dels ensenyaments musicals. L'obra valora amb minuciós detall de jurista la importància dels antecedents legislatius en evolució històrica, i desenvolupa amb esperit crític l'ordenació acadèmica disposada per a aquests ensenyaments; la regulació dels títols acadèmics i professionals al fet que condueixen, amb especial referència a l'abast de la declaració d'equivalència envers els títols universitaris; i l'elecció de les diferents formes d'organització administrativa dels establiments docents que la imparteixen. 

La incorporació dels Estudis Superiors de música a la Universitat s'evidencia en la recerca com una de les respostes a les necessitats mostrades per aquests ensenyaments no universitaris i es formulen de lege ferenda diferents propostes per a la seua correcta imbricació en el sistema educatiu nacional.

18,00 €