Cistella de la compra

Llibres

El enigma de existir

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-529-3

Any:
2008

Pàgines:
414
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

El enigma de existir

Filosofía de la vida cotidiana
Andrés Ortiz-Osés

En la present obra es planteja l'enigma d'existir però no a un nivell general o abstracte, sinó en el context de la vida quotidiana i de la seua eròtica cultural: a través de la vivència i l'experiència, la lectura i la reflexió, l'esdevenir i la seua interpretació. La qual cosa significa plantejar allò enigmàtic de l'univers, el misteri de la nostra estada en ell i la mateixa problematicitat del món. La filosofia aforística que ací es presenta tracta de coimplicar els contraris fins ara deslligats en una relació democràtica que tracta de remeiar-los. Açò és possible a través de la desdogmatizació o desextremització dels oposats intervinguts en el context d'un llenguatge complex. La aforística és el llenguatge que ens permet l'auscultació del pressentiment de les coses i l'atenció a l'ordit existencial que es va articulant, i presta especial rellevància a les situacions que revelen l'especificitat de l'home en el món, la seua recerca d'un sentit que no es redueix al donat còsicament sinó que transcendeix el visible en direcció a l'invisible.

12,00 €