Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-500-8388-0

Any:
1983

Pàgines:
302
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Coses evengudes en la ciutat i Regne de València (Dietari 1589-1628). Antologia

Selecció, transcripció i pròleg de Ferran Garcia Garcia. Núm. 6 de la col·lecció Biblioteca d'Autors Valencians
Pere Joan Porcar
Pere Joan Porcar naix a la ciutat de València l'estiu del 1560 al si d'una família més aviat modesta i nombrosa. A partir del 1598 el trobem com a prevere beneficiat de l'església de Sant Martí i és aleshores, potser, quan començaria a plantejar-se la possibilitat de redactar una mena de diari que arreplegàs les notícies més significatives produïdes en la ciutat i regne de València, malgrat que el dietari conté certs esdeveniments des del 1589 però de forma episòdica; així mateix, encara que la seua pretensió siga construir un dietari de tot el País Valencià, el centre i protagonista en serà indiscutiblement la ciutat de València, on Porcar deuria intervenir en les petites guerres i enveges de frares i capellans, de dolenta formació i pitjor acceptació de llur condició eclesiàstica, amb la qual fadristerns i menesterosos aconseguien l'única eixida per a subsistir. Amb el pas dels anys, la seua ploma adquireix com més va més tints crítics i pessimistes, especialment després de les Corts de Montsó del 1616, on el rei convocà "als malaventurats i molt temerosos i medrentats valencians" agredint els privilegis i furts del regne. Porcar es convenç que la seua pàtria està condemnada irremeiablement i sols li resta llançar exclamacions i deixar la venjança en mans de Déu. El dietari acaba el 30 de desembre del 1628, per la qual cosa cal suposar que el nostre beneficiat de Sant Martí morí a les primeries del 1629, quan comptava 69 anys.   

6,01 €