Cistella de la compra

Llibres

Eduard López-Chavarri

ISBN:
000-00-0000-205-0

Any:
1981

Pàgines:
199
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Col·lecció de cançons folklòriques valencianes per a 2,3 i 4 veus blanques

revisió, pròleg i notes d'Eduard López-Chavarri i Andújar
Eduard López-Chavarri i Marco
Eduard López-Chavarri i Marco va ser una de les figures més sobresortints de la cultura valenciana durant més de 80 anys, car des del començament de llurs activitats com a crític musical, folklorista, musicòleg, ectètera, va participar no sols a les qüestions filarmòniques de la seua ciutat, sinó també es va aplicar a treballs literaris en publicacions espanyoles, hispano-americanes, franceses, etcètera, tot sense oblidar la producció com a dibuixant, compositor, que va abastar els més variats aspectes: música per a piano, violí, guitarra, música simfònica, música de cambra, a més dels cors, pels quals el nostre músic va sentir una especial inclinació que es manifesta en una completíssima col·lecció de cançons d'inspiració pròpia o folklòrica per a veus blanques i mixtes, a capella o amb acompanyament de piano.

Concretament, s'inclouen dins d'aquest apartat coral el volum de Cançons folklòriques valencianes per a 2,3 i 4 veus blanques que avui es publica, dedicat molt especialment als intèrprets pels quals Eduard López-Chavarri va manifestar sempre una sincera predilecció. Es tracta d'una rica col·lecció de cançons populars del País Valencià arreplegades des de la seua primera joventut i que ens arriben de la seua mà amb la frescura i originalitat d'haver estat recopilades quan encara els tantes vegades ponderats mitjans de comunicació com la ràdio o la televisió encara no havien iniciat la seua labor depredadora.

Tot aquest material el treballa López-Chavarri per a veus infantívoles, ço que dóna com a resultat unes breus obres que sense dubte vindran a cobrir a gran escala les necessitats musicals dels cors infantils, no sols del País Valencià, sinó de tota Espanya. És, doncs, un magnífic manual per als professors de música i directors de corals i al mateix temps un esplèndid mostrari del folklore valencià, el qual esperem que en un futur immediat siga integrat dins dels repertoris i programes de concerts com que servesca com a text musical als nous cors valencians.

9,61 €
NO