Cistella de la compra

Llibres

Alemania unificada

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-225-4

Any:
1997

Pàgines:
448
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Alemania unificada

Sistema político-constitucional
VV. AA
La caiguda del mur de Berlín, el 1989, i l'unificació alemana el 1990 -esdeveniments històrics que per a alguns autors suposen la fi del segle XX- han tornat a posar en primer pla la vella qüestió de la identitat alemana, la qual ara ha de ser contemplada també des de la perspectiva del procés de construcció europea. Aquests fets confereixen particular interés al sistema polític-constitucional alemà, l'anàlisis detallat del qual és l'objecte d'aquest llibre, el qual té el seu origen en un seminari hispano-alemà sobre Dret públic europeu celebrat a la Universitat de Göttingen en 1994. Prenent com a punt de partida la història recent de l'ordenament constitucional alemà, la influència del cuyal sobre la Constitució espanyola de 1978 és inqüestionable, un ampli grup de professors del Departament de Dret Constitucional de la Universitat de València reflexiona al voltant dels aspectes més rellevants de l'estructura política alemana, des del princip de l'Estat federal i la distribució de competències entre l'estat central i els estats federats, fins el funcionament efectiu dels partits polítics, el Parlament i el Tribunal Constitucional, sense oblidar qüestions com la figura del Canciller en tant que és peça clau del Gobern Federal o el paper del Poder Judicial. El llibre ofereix també, en apèndix, el Tractat sobre l'Acord Definitiu al voltant d'Alemania i el Tractat d'Unificació entre la República Federal d'Alemania i la República Democràtica Alemana.

18,03 €