Cesta de la compra

Llibres

revista_valenciana_filologia

ISBN:
000-00-0000-233-0

Any:
2017

Pàgines:
310

Revista Valenciana de Filologia 1

Dossier: Ausiàs March
Diversos Autors
Sumari

1. Presentació - Vicent J. Escartí.
2. Dossier: Ausiàs March
 • L'anomenat Cant espiritual d'Ausiàs March en els testimonis antics de l'obra del poeta - Rafael Alemany Ferrer.
 • Ausiàs March agafa la ploma - Robert Archer.
 • Una antologia marquiana a la Barcelona del tercer quart del segle XV - Francesc J. Gómez.
 • El vici de "sobrelanus" i un lloc d'Ausiàs March (LXII, 1-8) - Josep Pujol.
 • Anàlisi col·locacional de "dos" i "tres" en els Dictats d'Ausiàs March: indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta - Elena Sánchez-López.
 • Sobre l'escriptura d'Ausiàs March - Marie-Claire Zimmermann.
3. Miscel·lània
 • El "canvi i caiguda de preposicions" en el Tirant lo Blanch - Jordi Ginebra.
 • Aportacions del Vocabulario de Enguera y la Canal de Navarrés als estudis del lèxic valencià i xurro - Joseph Gusloy
 • Les autotraduccions poètiques al castellà de Joan Fuster (Verbo, 1946-1949) - Salvador Ortells Miralles.
 • El model lingüístic educatiu a Catalunya en el segle XXI. De l'estabilitat a la resitència - Miquel Àngel Pradilla Cardona.
 • Teatre valencià, teatre mallorquí: notes a dues obres cinccentistes - Pep Valsalobre.
4. Entrevista a Joan Francesc Mira - Carles Fenollosa.
5. Recensions
 • - Dominique de Courcelles. Viatge per la història i la literatura de les terres catalanes - Joan Vicent Fuertes Zapata.
 • - Anotni López Quiles. Versos a plena plana. Poesia i transmissió doctrinal en la València del Barroc a la Il·lustració. Ramon Mora Galbis.
 • - Emili Casanova i César Salvo (ed.). Serres, identitats i paraules. III Jornades sobre els parlars valencians de base castellanoaragonesa, valencianoaragonesa i castellanomurciana - Vicent F. Garcia Perales.
 • - Joaquim Martí Mestre. Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) - Lluís Escartí Carrasco.
 • - Ausiàs March. Dictats. Obra completa - Ricardo da Costa.

6,00 €
NO